اطلاعیه شماره سیزده

 

موضوع: اعلام زمان برگزاری بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

تاریخ انتشار: شنبه  6 شهریور ماه 1400

 

متقاضیان محترم، با آرزوی سلامتی و به امید بهبود شرایط به اطلاع می رساند، بر اساس پیگیری های صورت پذیرفته توسط اتاق تعاون ایران و دست اندرکاران صنعت نمایشگاهی کشور و بر اساس برآوردها و رایزنی های صورت گرفته، زمان برگزاری بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان در روزهای آتی اعلام خواهد شد.

از صبر و شکیبایی شما سپاسگزار است. 

امور نمایشگاهی اتاق تعاون ایران