اطلاعیه شماره پانزده

 

موضوع: مجوز تردد برای متقاضیانی که خارج از تهران هستند

تاریخ انتشار: چهارشنبه  10 شهریور ماه 1400

 

متقاضیان محترم

در صورتی که برای حضور در نمایشگاه، نیازمند دریافت مجوز تردد از شهر یا شهرستان خود به محل نمایشگاه هستید، مراتب را به ستاد برگزاری نمایشگاه اطلاع دهید.

 

امور نمایشگاهی اتاق تعاون ایران