اطلاعیه شماره بیست

 

موضوع: اخذ یارانه حضور در نمایشگاه برای شرکت های تولیدی ( آخرین مهلت تا پایان ساعت اداری دوشنبه مورخ 19 مهر 1400)

تاریخ انتشار: یکشنبه  4 مهر ماه 1400

 

شرکت کنندگان محترم بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان (22 تا 25 شهریورماه 1400)، به اطلاع می رساند، شرکت شهرکهای صنعتی تهران در نظر دارد با هدف حمایت از توسعه و ارتقاء واحدهای صنعتی، طبق دستورالعمل های ابلاغی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران، حداکثر تا سقف 80 درصد از هزینه های حضور در نمایشگاه را در قالب یارانه پرداخت نماید. این یارانه به واحدهای صنعتی کوچک و متوسط (اشتغال کمتر از 150 نفر) استان تهران که در بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان حضور داشته اند پرداخت خواهد شد.

در صورت تمایل به بهرمندی از این یارانه اطلاعات زیر را به همراه شماره حساب و شماره شبا در قالب یک نامه در اختیار ستاد برگزاری قرار دهید.

1.       نام واحد صنعتی

2.     نام محصول

3.   شماره های تماس ثابت و فکس

4.    نام و نام خانوادگی مدیر عامل به همراه شماره تماس

آخرین مهلت تا پایان ساعت اداری دوشنبه مورخ 19 مهر 1400

 

امور نمایشگاهی اتاق تعاون ایران