اطلاعیه شماره هفت

 

موضوع: شروع اخذ مجوز غرفه سازی

تاریخ انتشار: چهارشنبه  06 مرداد ماه 1400

 

متقاضیان محترم به اطلاع می رساند از روز شنبه 1400/05/09 نسبت به دریافت مجوز غرفه سازی اقدام فرمایید.

(اخذ مجوز غرفه سازی فقط و فقط برای غرفه های بدون تجهیزات / خودساز الزامی است.)

مراحل اخذ مجوز و نحوه انجام کار در اطلاعیه ی بعدی اعلام خواهد شد.

امور نمایشگاهی اتاق تعاون ایران